Gebruiksvoorwaarden

Bij LiveAboard.com waarderen wij onze gasten. Om onze gasten te bedanken, kunnen gasten ‘Liveaboard-Credits’ verdienen die gebruikt kunnen worden voor een volgende trip. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het opbouwen en gebruiken van Liveaboard-Credits (hierna simpelweg ‘Credits’ genoemd).

 1. Credits kunnen verdiend worden door het helpen van LiveAboard.com (bijvoorbeeld door het schrijven van een review).

 2. Credits zijn niet inwisselbaar voor geld.

 3. Credits kunnen verdiend worden als onze gasten een review schrijven na de trip die zij via LiveAboard.com geboekt hebben.

 4. Om Credits te kunnen verdienen door het schrijven van een review, moet een informatieve en eerlijke review geschreven worden. Reviews moeten origineel zijn en geschreven zijn door de persoon/personen die deze trip heeft/hebben gedaan. LiveAboard.com behoudt zich het recht voor om reviews te gebruiken voor marketing- of andere bedrijfsdoeleinden.

 5. Er kunnen slechts eenmaal per voltooide trip Credits worden verdiend als de review door LiveAboard.com beoordeeld is. Credits zijn verbonden aan het e-mailadres waarmee je geboekt hebt.

 6. Als een gast credits in zijn/haar account heeft, zal de hoeveelheid zichtbaar zijn en automatisch worden toegepast bij de betaling voor een volgende trip via LiveAboard.com.

 7. Credits kunnen alleen gebruikt worden voor de gast die de trip boekt en waaraan hij zelf deelneemt.

 8. Credits kunnen niet gebruikt worden om voor annuleringskosten te betalen.

 9. Het verkopen of verhandelen (of iedere poging daartoe) van Credits, behalve die geautoriseerd of gesponsord zijn door LiveAboard.com, is uitdrukkelijk verboden.

 10. Opgebouwde Credits zijn geen eigendom van de gast en zijn niet overdraagbaar tenzij geautoriseerd en/of gesponsord door LiveAboard.com

 11. LiveAboard.com behoudt zich het recht voor om, zonder kennisgeving naar de gast, op elk moment opgebouwde Credits te controleren om naleving van onze voorwaarden te waarborgen.

 12. Iedere gast is zelf verantwoordelijk voor het ter kennis nemen van de servicevoorwaarden van de Credits en het aantal opgebouwde Credits. LiveAboard.com zal trachten om actieve leden te informeren over verschillende interessante zaken op een manier die LiveAboard.com gepast acht, zoals accountoverzichten, e-mails, nieuwsbrieven en via de website, maar LiveAboard.com is niet aansprakelijk voor het zich onthouden hiervan.

 13. Credits kunnen niet worden gebruikt voor boekingen die gemaakt zijn ‘via een proxy’ (bijvoorbeeld via een reisagent), via werknemers van LiveAboard.com of hun dochterondernemingen of zakelijke connecties.

 14. LiveAboard.com behoudt zich het recht voor om Credits in mindering te brengen, te laten vervallen, in te trekken of op te schorten als deze abusievelijk of in tegenspraak met onze gebruiksovereenkomst verdiend waren.

 15. LiveAboard.com behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen zonder kennisgeving vooraf.

 16. In het geval van juridische geschillen, zal de Nederlandse wetgeving van toepassing zijn en zal de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken de doorslag geven.

Origin: US